SSL: Säkerhet på nätet

SSL

SSL, eller Secure Sockets Layer, är en krypteringsprotokollstandard som används för att säkerställa säker dataöverföring mellan en webbläsare och en webbserver.