GDPR i formulär för din hemsida

GDPR

Vad är GDPR och varför är det viktigt? GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter hanteras och skyddas. För webbplatsägare är det särskilt viktigt att följa GDPR-normerna vid insamling av personuppgifter genom formulär.

Webbformulär och GDPR i Sverige: Vad du måste tänka på

 1. Samtycke:
  • Klart och Tydligt: Innan du samlar in personuppgifter måste användaren vara tydligt informerad om varför och hur deras data kommer att användas.
  • Aktivt Samtycke: Användare måste aktivt godkänna och ge sitt samtycke genom att markera en ruta eller liknande.

 2. Syfte med insamlingen:
  • Ange tydligt syftet med att samla in data. Undvik att samla in mer information än nödvändigt för det angivna syftet.

 3. Säkerhet och lagring:
  • Säker Överföring: Se till att insamlad data överförs säkert genom att använda SSL (Secure Sockets Layer) för krypterad kommunikation.
  • Dataminimering: Lagra endast de nödvändiga uppgifterna och under en begränsad tid.

 4. Rätten till tillgänglighet och ändring:
  • Användarrättigheter: Enligt GDPR har användare rätt att begära åtkomst till och ändring av sina personuppgifter. Se till att det finns en process för att tillgodose dessa rättigheter.

 5. Datahanteringstekniker:
  • Anonymisering och Pseudonymisering: Överväg tekniker som anonymisering eller pseudonymisering för att minska risken för identifiering av enskilda personer.

 6. Informationsplikt:
  • Tydlig Information: Ge användare enkel och lättförståelig information om hur deras data kommer att användas och lagras.

 7. Barns personuppgifter:
  • Om formuläret riktar sig till barn (under 16 år i Sverige) krävs vanligtvis samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare.

 8. Dataläge:
  • Lokalisering: Om personuppgifter överförs internationellt, se till att det följer GDPR:s bestämmelser om internationell dataläge.

Verktyg och tredjepartsformulär:

 • Använd krypterade och säkra formulärverktyg.
 • Granska GDPR-efterlevnad för alla tredjepartsformulärtjänster.

Avslutande tankar: GDPR är utformat för att skydda individens integritet och stärka deras kontroll över sina personuppgifter. Att implementera och följa bästa praxis för GDPR i webbformulär är inte bara lagligt krav utan bygger också förtroende och långsiktiga relationer med användarna.

Vill du veta mer? Kontakta mig på kontakt@merlins.se.
Läs mer om mina tjänster här.

Med vänliga hälsningar

Tilda Källström

Dela inlägget:

Se fler inlägg

Varför du bör ha en hemsida

Varför du bör ha en hemsida – del 1

Att som företagare ha en hemsida är idag en nödvändighet. I en alltmer digitaliserad värld förväntar sig kunder att kunna hitta information om ditt företag, dina produkter och tjänster online med bara några klick

Läs mer »

Kontakta mig!

Webbdesign & Webbutveckling · Analys & Optimering · Content & SEO · Marknadsföring & SOME