Waterproof Direct

Waterproof

Kundcase

Analys & Optimering
Optimering av hemsida åt

Waterproof Direct

Waterproof Direct kontaktade mig för en analys av deras hemsida för att förbättra den och öka kundgenereringen. De strävade efter att förbättra sin online-närvaro och locka fler kunder genom optimering av sin webbplats. Här identifierade jag möjligheter till förbättring och skapade en effektiv strategi för att uppnå deras mål.
Waterproof Direct, mockup
Mockup för startsidan till Waterproof Direct

Uppdragets omfattning

När Waterproof Direct kontaktade mig för en analys av deras webbplats, inledde jag processen med att noggrant granska olika aspekter av deras digitala närvaro. Först och främst genomfördes en detaljerad översyn av deras sidstrukturer för att säkerställa en logisk och användarvänlig navigationsupplevelse. Genom att identifiera och åtgärda eventuella hinder för användarnas framkomlighet kunde vi förbättra webbplatsens övergripande användbarhet och användarvänlighet.

Därefter riktade jag min uppmärksamhet mot SEO-aspekterna av webbplatsen. Genom att analysera deras befintliga nyckelord, meta-tags och innehållsstruktur identifierade jag områden för optimering och implementerade strategier för att förbättra deras synlighet och ranking i sökmotorresultaten.

Vidare utförde jag en grundlig granskning av webbplatsens laddningstider och prestanda. Genom att identifiera och åtgärda flaskhalsar och optimeringsmöjligheter kunde vi förbättra webbplatsens hastighet och användarupplevelse, vilket i sin tur ökade chanserna att behålla besökare och minska avhoppsfrekvensen.

När det gäller designen, granskade jag noggrant både estetiska och funktionsmässiga aspekter för att säkerställa att den var enhetlig, tilltalande och användarcentrerad. Genom att fokusera på tydlighet, användarvägledning och estetisk tilltalande designelement kunde vi skapa en webbplats som lockar och behåller besökarens uppmärksamhet.

Slutligen, med tanke på vikten av tillgänglighet för alla användare, genomförde jag en analys utifrån WCAG-riktlinjer. Genom att identifiera och korrigera brister i tillgängligheten kunde vi säkerställa att webbplatsen följer bästa praxis för tillgänglighet och når en bredare publik.

Se fler kundcase

Kontakta mig!

Webbdesign & Webbutveckling · Analys & Optimering · Content & SEO · Marknadsföring & SOME